Sağlık Hizmetleri Zararlı ile Mücadele

Zararlı mücadele; hastanelerde, ameliyatlarda ve huzurevlerinde ikincil bulaşmanın önlenmesinde önemli bir role sahiptir.

Zararlı ile mücadele konusunda önde gelen uzmanlardan biri olan Rentokil, zararlılara karşı en üst seviyede güvence sağlamaya yönelik uzmanlığa sahiptir, aynı zamanda sağlıklı bir ortamda çalışmanın özel ihtiyaçlarına duyarlıdır.

Doğası gereği sağlık tesisleri hareketli yerlerdir ve kemirgen, sinek hamamböceği ve karimce gibi diğer böceklerin binaya girmesini ve orada bulabildikleri yiyecek ve sıcaklık ile gelişmesini önlemek güçtür.

Bu zararlılar her ortamda ciddi bir tehdittir, ancak birinci basamak sağlık hizmetlerinde, çapraz bulaşma riski akuttur.

Sağlık Hizmetleri Tesisleri için Tamiş Hizmetleri

Olası haşere risklerini öngörmek ve önlemek için uzun yıllardır hastane vakıfları ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları ile birlikte çalışmaktayız.

Zararlı ile mücadele ile ilgili olarak Enfeksiyon Koruma Yasası tarafından öngörülen sağlık hizmeti tesislerinin gereksinimleri konusunda sağlam bir anlayışa sahibiz.

Bu Kanun, sağlık tesislerinde zararlı istilalarını önlemek için uygun yapısal, lojistik ve kontrol önlemlerini alınmasını gerektirmektedir.

Tamiş Hizmeti aşağıdakileri içerir:

Bizim yaklaşımımız, sağlık tesislerinin çevresinde dayanıklı bir kordon geliştirmek, yüksek riskli alanlarda yem istasyonları kullanmak ve her türlü salgın izini takip etmek ve bunlara aksiyon almaktır.

  • Yapısal tavsiyeler  Zararlı sığınaklarının yaratılmasından kaçınma konusundaki tavsiyeler.
  • Lojistik tavsiyeler  Haşere istilası riskini en aza indirgemek için gıda arzı, atık yönetimi ve çamaşır atık taşıması.Tamiş çevrimiçi raporlamayı kullanım seçeneğiyle birlikte herhangi bir zararlı aktiviteyi tespit etmek üzere sertifikalı haşereyle mücadele uzmanının yaptığı düzenli izleme.
  • Önleme Tavsiyeleri  Zararlı istilası tespit edildiyse, patojenlerin yayılmasını önlemeye yardımcı olacağız.

Anahtar Hizmet Avantajları

Hizmetimizin bir parçası olarak, işgalci zararlı türleri ve etkilenen alanları tespit edeceğiz ve istilanın kapsamını değerlendireceğiz. Daha sonra, eradikasyon(imha) kanıtı için tuzakları izleme dâhil olmak üzere özel bir tedavi planı oluşturabiliriz ve alınan önlemleri belgeleyen raporları hazırlayabiliriz.

  • Eğitimli BPCA  Teknisyenlerimiz, çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla en yüksek hijyen standartlarını sürdürmeyi sağlamak için eğitilmektedir. Uzmanlarımız, kamusal alanlarda görülme etkisine duyarlıdırlar ve sadece çevre için uygun ve hassas ürünler seçeceklerdir.
  • Saha Biyologları  Saha biyologlarımız, yönetim organı tarafından denetlenen şirketler için raporlar hazırlarlar. Hastaneler her zaman saha biyoloğu tarafından yürütülen bir denetime tabi tutulacaktır.
  • Hızlı geridönüş  Hızlı tepki taahhüdümüz, zararlının üstesinden gelmek için teknisyeninizin sizinle birlikte hızlı bir şekilde davranacağı anlamına gelir. Teknisyenlerimiz, istilanın temel nedenini belirleyeceklerdir ve sorunun geri gelmemesi için nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunacaklardır.

 

   HAŞERE KONTROL  Uzmanla İletişime Geçin 444 5 237

0552 395 64 00 Bizi Arayın